Begeleiding

 

Begeleiding in de vorm van kortdurende trainingen van vaardigheden bij de kinderen zelf. Een methode die wordt aangeboden is 'ik leer anders', ook geschikt voor kinderen met autisme. Daarnaast vormen inzichtgevende gesprekken of spelsituaties de basis voor begeleiding.

De begeleiding kan ook worden ingezet bij kinderen en jongeren met ernstige communicatieproblemen. Door stapsgewijze begeleiding krijgt het kind meer grip op zijn eigen situatie, waardoor de communicatie verbetert.

Begeleiding van leerstoornissen: begeleiding en behandeling van kinderen met dyslexie en dyscalculie. Kortdurende begeleiding bij milde dyslexie, langduriger behandeltraject volgens de ONL-methode bij ernstige dyslexie.

Psycho-educatie. Voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem bieden wij de methodes “ik ben speciaal” en ‘weet jij wat het is om anders te zijn?’ aan. In deze methodes leert het kind zijn eigen problemen een plaats te geven en komt het erachter hoe zijn positie de contacten met zijn omgeving beïnvloedt.

Voor broers/zussen van kinderen met een ontwikkelingsstoornis biedt Psychologiepraktijk Plus begeleidingstrajecten aan. Dit kan individueel of in kleine groepjes. Er wordt o.a. gewerkt met de methode 'nu ik in de hoofdrol’.

Voorlichting en training op het gebied van de sociaal-emotionele gevolgen van pesten worden aangeboden aan scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, als in company training.